Rewitalizacja Kłodawy

Gmina Kłodawa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.„Opracowanie Programu Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Kłodawa”

Aktualizacja Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017- 2023.

Aktualizacja Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017- 2023.

Potrzeba aktualizacji Programu Rewitalizacji wynika z chęci uzupełnienia dokumentu o niezawarty w nim do tej pory szczegółowy opis sytuacji obecnej obszaru rewitalizacji gminy. W przedmiotowym opisie doprecyzowana została skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych obszaru. Ponowne przeanalizowanie sytuacji obecnej obszaru oraz poszczególnych grup potencjalnych beneficjentów końcowych procesu rewitalizacji utwierdziło w przekonaniu, że zaplanowane na etapie tworzeniaWięcej oAktualizacja Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017- 2023.[…]

Zapraszamy na Forum społeczne i Debatę społeczną 27 kwietnia 2017 r. (czwartek), godz. 10:00- 13:00

Zapraszamy na Forum społeczne i Debatę społeczną 27 kwietnia 2017 r. (czwartek), godz. 10:00- 13:00

Zapraszamy na Forum społeczne i Debatę społeczną, skierowane do całej społeczności mieszkańców gminy Kłodawa i interesariuszy obszarów rewitalizacji a także wszystkich osób zainteresowanych tematem. 27 kwietnia 2017 r. (czwartek), godz. 10:00- 13:00 Hala Sportowa przy Gimnazjum nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie Ul. Kościelna 15, 62-650 Kłodawa Działania te mają na celuWięcej oZapraszamy na Forum społeczne i Debatę społeczną 27 kwietnia 2017 r. (czwartek), godz. 10:00- 13:00[…]