Rewitalizacja Kłodawy

Gmina Kłodawa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.„Opracowanie Programu Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Kłodawa”

Uzupełnienia Programu Rewitalizacji

Uzupełnienia Programu Rewitalizacji

W związku z koniecznością uzupełnienia Programu Rewitalizacji do wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawiamy projekty dokumentów po wprowadzonych zmianach: Program Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017-2023 oraz Diagnoza Zjawisk Kryzysowych dla Gminy Kłodawa. Stanowią one załączniki do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 września  2017 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/226/2017Więcej oUzupełnienia Programu Rewitalizacji[…]

Website Security Test