Rewitalizacja Kłodawy

Gmina Kłodawa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.„Opracowanie Programu Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Kłodawa”

Zapytanie ofertowe nr 1/G-SD/2018

Zapytanie ofertowe nr 1/G-SD/2018

W BIPie UMiG w Kłodawie zostało opublikowane zapytanie ofertowe nr 1/G-SD/2018.   Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i montażowe w ramach realizacji Zadania pt. “Moje miejsce rekreacji” – budowa i zagospodarowanie placów do rekreacyjnej gry w siatkówkę i w koszykówkę” współfinansowanego w ramach Projektu Grantowego, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwojuWięcej oZapytanie ofertowe nr 1/G-SD/2018[…]

Uzupełnienia Programu Rewitalizacji

Uzupełnienia Programu Rewitalizacji

W związku z koniecznością uzupełnienia Programu Rewitalizacji do wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawiamy projekty dokumentów po wprowadzonych zmianach: Program Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017-2023 oraz Diagnoza Zjawisk Kryzysowych dla Gminy Kłodawa. Stanowią one załączniki do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 września  2017 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/226/2017Więcej oUzupełnienia Programu Rewitalizacji[…]