FISZKA PROJEKTOWA

Gmina Kłodawa przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji obszarów zdegradowanych Gminy Kłodawa. Pozwoli on określić priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach wymagających szczególnego wsparcia.

Jednym z podstawowych elementów Programu będzie określenie potrzeb rewitalizacyjnych poprzez konkretne przedsięwzięcia. Zgodnie z nowym podejściem do rewitalizacji, w ramach funduszy UE szczególny nacisk będzie kładziony na działania ukierunkowane bezpośrednio na kwestie społeczne, natomiast w mniejszym na kwestie infrastrukturalne. Propozycje projektów powinny:

•  przyczyniać się do rozwiązania problemów obszaru zdegradowanego,

•  być realizowane na obszarze wskazanym do rewitalizacji (poza obszarem mogą być realizowane projekty, jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji). Obszar ten obejmuje oraz teren Starówki, osiedle Górnicze i Park Górnika.

W związku z tym Burmistrz Kłodawy zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Wypełnioną fiszkę projektową można składać do dnia 7 kwietnia 2017 r.

Fiszka do wypełnienia online:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *