Komunikat

Ponowne wydłużenie terminu zakończenia oceny merytorycznej – Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje o ponownym wydłużeniu terminu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPWP.09.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, do dnia 30 listopada 2018 r.

Przedłużenie oceny merytorycznej jest niezbędne z uwagi na dużą liczbę ocenianych projektów o wysokim stopniu skomplikowania (interdyscyplinarnych, łączących różne dziedziny wiedzy specjalistycznej), które wymagają wnikliwej oceny. Powyższa decyzja została podjęta przez IOK na podstawie zapisów Regulaminu Konkursu nr RPWP.09.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17, cześć IV, pkt. G, ppkt. 2.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *