Pozytywna ocena projektu Gminy Kłodawa

W dniu 3 lipca 2018 r. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ poinformowała, że w ramach Konkursu Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, spośród 128 złożonych wniosków o dofinansowanie 97 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 13 projektów zostało ocenionych negatywnie, a 18 wniosków zostało pozostawionych bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Wśród pozytywnie ocenionych znalazł się również projekt Gminy Kłodawa. Lista projektów ocenionych pozytywnie formalnie znajduje się na stronie http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/236

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *