Zapytanie ofertowe nr 1/G-SD/2018

W BIPie UMiG w Kłodawie zostało opublikowane zapytanie ofertowe nr 1/G-SD/2018.

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i montażowe w ramach realizacji Zadania pt. “Moje miejsce rekreacji” – budowa i zagospodarowanie placów do rekreacyjnej gry w siatkówkę i w koszykówkę” współfinansowanego w ramach Projektu Grantowego, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie obejmuje remont i budowę dwóch luminescencyjnych placów do rekreacyjnej gry w siatkówkę i koszykówkę, zakup i montaż ławek oraz koszy do segregacji odpadów a także zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych oraz kosza na odchody zwierzęce.

Zadanie będzie realizowane na obszarze Osiedla Górniczego w Kłodawie (Plac pomiędzy ulicami 3 Maja i H. Dąbrowskiego- działka nr 1347/4), powiat kolski, w okresie do 12 kwietnia 2018 r. Będzie to operacja z zakresu robót budowlanych z montażem urządzeń małej infrastruktury rekreacyjnej.

Zadanie zakłada:

a) Remont i budowę dwóch ogólnodostępnych rekreacyjnych placów, w tym jednego do gry w koszykówkę a drugiego do gry w siatkówkę ( wg. przedmiarów) wraz z zakupem i montażem tablic do koszykówki ( montaż na istniejących konstrukcjach) oraz siatki do gry w siatkówkę ( montaż na istniejących słupach).

b) Zakup i montaż 13 ławek, w tym 8 z oparciem i 5 bez oparcia. Ławki powinny być pomalowane farbami bezpiecznymi dla środowiska naturalnego oraz dla ludzi i zwierząt. ( wg. przedmiarów oraz Charakterystyki załączonej do zapytania)

c) Zakup i montaż 6 szt. koszy miejskich do segregacji odpadów (2 zestawy po trzy kosze na trzy rodzaje odpadów: papier, plastik, szkło). ( wg. przedmiarów oraz Charakterystyki załączonej do zapytania).

d) Zakup i montaż 2 szt. stojących tablic informacyjnych o wymiarach tablicy minimum 60 cm x 80 cm z treścią dostarczoną przez zamawiającego. ( wg. przedmiarów oraz Charakterystyki załączonej do zapytania). Treść zostanie dostarczona po wyborze Wykonawcy i zawarciu umowy z Wykonawcą.

e) Zakup i montaż 1 szt. kosza na odchody zwierzęce ( wg. przedmiarów oraz Charakterystyki załączonej do zapytania).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *